AKTIVITI ARC
Proses Pembenihan Ikan Keli ARC
Telur ikan yang telah menetas dan dipanggil Rega.