PROFILE ARC
Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera.
Aquaculture Resource Centre(ARC) adalah sebuah syarikat perkongsian yang telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2008 hasil daripada gabungan dua orang individu yang terlibat secara aktif dalam industri akuakultur. Matlamat penubuhan ARC adalah untuk memajukan industri akuakultur dan berperanan sebagai pengeluar produk berasaskan perikanan. Berpandukan kepada pengalaman sedia ada dalam industri ini, ARC telah berjaya menghasilkan benih ikan air tawar yang berkualiti tinggi dengan peratusan kematian yang rendah dan telah berjaya menternak ikan dengan kuantiti yang tinggi bagi memenuhi permintaan pasaran tempatan.
Sejak tahun 2008, ARC telah mendapat permintaan pasaran benih ikan yang tinggi hasil daripada keyakinan pelanggan terhadap syarikat ARC. Majoriti pelanggan ARC sangat berpuas hati kerana kadar kematian benih ikan amat rendah serta harga yang ditawarkan juga berpatutan. Secara tidak langsung, ia turut menyumbang kepada keuntungan yang lebih kepada pelanggan. Bagi hasil ternakan ikan pada saiz pasaran pula, ARC telah berjaya membekalkan kepada pasaran di sekitar Selangor bagi memenuhi pasaran ini dan ikan keli yang dibekalkan siap di proses bersih bagi memudahkan pelanggan sedia ada.
Kolam utama ARC berpusat di Sungai Buloh, Selangor berperanan menjalankan proses kuarantin dan menyimpan stok benih ikan sebelum dijual kepada pelanggan. Hasil ternakan ikan juga siap di proses di kolam Sungai Buloh ini sebelum dihantar kepada pasaran sekitar Selangor. Di peringkat penghasilan benih ikan air tawar, ARC menjalankan aktiviti di kolam kedua kami yang bertempat di Sungai Lui, Hulu Langat. Di sana, ARC menjalankan aktiviti pembenihan dan ternakan ikan Tilapia Merah. Ladang Ternakan kami pula bertempat di Sungai Garing, Rawang dengan kapasiti pengeluaran ikan keli sebanyak 18 tan sebulan.
Pihak ARC sentiasa mengalu-alukan sebarang bentuk usahasama daripada pihak tuan untuk memajukan lagi sektor akuakultur ini.
Kolam ARC Sungai Buloh
Kolam ARC Sungai Garing, Rawang
Kolam ARC Sungai Lui, Hulu Langat